Ремонт на покрив с керемиди – 12 лв./м2

Изграждане на нов покрив – 58 лв./м2

Хидроизолация на покриви – 12 лв./м2

Изграждане на нов покрив или ремонт на стария

Отговорът на този въпрос е от съществено значение за собственика на сградата. От една страна новият покрив е сериозна инвестиция, която може би не е наложителна точно в момента. От друга страна, ако покривът е в много лошо състояние, ремонтът е неефективна мярка, която само ще глътне време и средства.

Вие също се чудите какво да предприемете?

Най-добре е да се посъветвате със специалист. Той ще провери какво е състоянието на покрива: провиснали ли са гредите; има ли много счупени керемиди; къде са течовете. След като знаете резултатите от огледа ще ви бъде по-лесно да вземете решение. То ще зависи разбира се и от това какви са бъдещите ви планове относно сградата. В случай, че тя подлежи на събаряне до десет години, очевадно няма смисъл да правите нов покрив. Но ако плановете ви са да я експлоатирате още двадесет и повече години, то новият покрив в един момент ще се окаже наложителен. Затова имате ли възможност, отделете средства и го сменете още сега.

Какво включва ремонтът на един покрив?

Този въпрос също има повече от един отговор. Обикновено, като минимум, се пренареждат керемидите и се подменят тези, които са счупени или напукани. При по-основен ремонт на покрива се сменят ламаринените обшивки и керемидите, а ако е необходимо, се сменя и носещата дървена конструкция. Понякога специалистите препоръчват да се сменят и улуците и водосточните тръби. Ако са прекалено стари, те могат да не издържат на натоварването в края на зимния сезон, когато се топят снеговете и по време на пролетните дъжове и да ви създадат грижи и проблеми.

Дали да включите в ремонта и топло и пароизолация, това вече можете да решите сами. Специалистите вероятно ще ви го препоръчат и в дългосрочен план е разумно да направите изолация, но не е фатално, ако в момента нямате финансовата възможност за това.

Кога покривът задължително е за ремонт?

Тук отговорите са ясни:

когато тече – колкото по-бързо реагирате и спрете течовете, толкова по-добре. Не само заради личния ви комфорт, но и защото така предотвратявате повреди и разрушения вътре в самата сграда.

  • когато покривната конструкция не отговаря на съвременните изисквания.

През 2004 година, след срутването на множество покриви заради натрупан сняг в Германия, нормативните изисквания се промениха. 1 квадратен метър от вашия покрив вече трябва да може да издържа не 50, а 100 кг сняг. За целта е необходимо да се подсили покривната конструкция на вашата сграда.

Вярно е, че решението, което ще вземете е въпрос най-вече на финансови възможности. Но след като се консултирате със специалист и имате цялата необходима ви информация, мислете в дългосрочен план. Така със сигурност ще съумеете да поддържате максимално разумно и икономично вашата сграда в добро състояние.

Вашият коментар